Mia Rogersdotter Gran

Information
- Works
- Installation view
- Texts etc.

MIA
KAROLINA 

ROGERSDOTTER
GRAN
- Works 

Installation view
- Texts + etc
CV+Bio


email    >>
miarogersdotter
(a)
gmail. com

SUMMIT OF DREAMS2020
Videoinstallation, 13 min loop
SVE
En hand som rör sig över bilden av ett berg projicerad på ett gult tält.

Man spenderar cirka 10-15 minuter på toppen av världens högsta berg. Ju längre du stannar på denna höga höjd, desto högre är risken för att du dör. Denna besatthet av berget kan ta dig var som helst men för mig har besattheten aldrig tagit mig någonstans. Så jag gjorde den här installationen. Som ett kärleksbrev till det onåbara berget.


ENG
A hand moving over the image of a mountain projected on a yellew tent.


One spend Approximately 10-15 minutes on the top of the world's highest mountain. The longer you stay on this high altitude, the higher is the risk for you to die. This obsession of the mountain can take you anywhere but for me the obsession has never taken me anywhere. So I made this installation. As a  love letter to the unreachable mountain.