Mia Rogersdotter Gran

Information
- Works
- Exhibtion view
- Texts
MIA
KAROLINA 

ROGERSDOTTER
GRAN


- Works 

Installation view
- Texts
Information


>>
miarogersdotter
(a)
gmail. com

ÄDNO / ÄLVEN / THE RIVERSelfpublished photobook
ISBN 9789151943237

Bindning: Inbunden Hårdpärm
Formgivare: Vendela Wetterström
Översättare: Anders Rimpi & Emma Johnson
Sidor: 96
Språk: Svenska Engelska Lulesamiska
Tryckeri: TMG & BEAST Studio
Upplaga: 500
Utgivningsår: 2020

Buy : Nevabooks or Konst-ig BokhandelSV:
Det här är en fotobok som följer min resa längs Luleälven, från bergen till havet. Ett rosa hårdomslag, inspirerad av den ljusa färgen från blomman Rallarros, ramar in brutala landskap av industrier, torr fåror, elledningar, gamla skogar och stilla vatten. Det tar oss 45 mil rakt genom Norrbottens län.

ENG:
This is a photobook that follows my journey along the Lule River, from the mountains to sea. With a pink hard cover, inspired by the bright color of the flower Rallarros, the journey is framed within its brutal landscape of industries, dry furrows, electricity lines, old forrests and still water. It takes us 450 km straight through the county Norrbotten.

Tidskriften Verk: Det rinnande vattnet som inramning och ämne - Mattias Lundblad

Omkonst: Dramatik med påfallande lugn - Mattias Lundblad

Natur: När Älven tystnar - Anna Froster

Hasselblad: Boksläpp - samtal med Louise Wolthers

Norrbottens Kuriren: Det sakralt vackra möter det djupt problematiska - Regina Nordström 


Documentation  (c) Fia Doepel A selection of images from the book: (c) Mia Rogersdotter Gran
Några utvalda bilder ur boken: (c) Mia Rogersdotter GranSV:
Ädno / Älven / The River är ett konstnärligt undersökande av Luleälven genom fotografi och arkivmaterial. Just Luleälven är ett av många exempel på vattendrag som är utbyggda med vattenkraft och som har givit mycket, men också tagit från människan. 

2017 började jag att arbeta och reflektera kring den älv som jag själv vuxit upp intill. Under 100 år har älvdalen genomgått en förvandling från att ha Europas mest dramatiska forsar och vattenfall till att bli ett stillsamt industrilandskap. 

I mina fotografier möter vi elledningar och ställverk placerade mellan urskog, stilla vatten, stenar och berg. Vi ser inga människor, bara spåren av dem, det är landskapen som står i fokus. Fotografierna är tagna runt om de 15 kraftstationer som ligger utspridda längs älvdalen. Arbetet ställer frågor kring hur vår konsumtion påverkar och förändrar biotoper, ekosystem och landskap. 
       ENG: 
Ädno / Älven / The River is an artistic exploration of the Luleälven through photography and archive material. The Lule River in particular is one of many examples of watercourses that have been developed with hydropower and that have given a lot, but also taken from humans.

In 2017, I started working and reflecting on the river that I myself grew up next to. For 100 years, the river valley has undergone a transformation from having Europe's most dramatic rapids and waterfalls to becoming a tranquil industrial landscape.

In my photographs, we encounter power lines and switchgear placed between primeval forests, still waters, rocks and mountains. We see no people, only the traces of them, it is the landscapes that are in focus. The photographs were taken around the 15 power stations that are scattered along the river valley. The work raises questions about how our consumption affects and changes biotopes, ecosystems and landscapes.