Mia Rogersdotter Gran

Information
- Works
- Installation view
- Texts etc.

MIA
KAROLINA 

ROGERSDOTTER
GRAN
- Works 

Installation view
- Texts + etc
CV+Bio


email    >>
miarogersdotter
(a)
gmail. com

SKISS / SKETCH


2023

Skissarbete för offentlig gestalgning i nya operationssalar på Örnsköldsviks sjukhus / Sketch work for new surgery rooms at Örnsköldsviks Hospital. 

90 x 300 cm 
SV
Skissarbete med bilder från staden Örnsköldsvik. Ska placeras i operationssalar bakom glas. Bilderna är långsmala 90 x 300 cm. 

Jag har valt att fokusera på omgivningar man i vanliga fall inte lägger lika stor fokus på. I Örnsköldsvik är hamnen, hoppbacken och spektakulära byggnader av arkitekter oftast i fokus. Men miljöer mellan då? Genom att klippa och klistra, förlänga och förändra, lägga till färger och foga samman skapas nya stadsmiljöer som också speglar rummens anvädning, i operationen ska skador lagas och snittytor sys ihop igen. 

ENG
Sketch work with pictures from the town of Örnsköldsvik. To be placed in the new surgery rooms behind glass. The pictures are long and narrow 90 x 300 cm.

I have chosen to focus on surroundings that you don't usually pay as much attention to. In Örnsköldsvik, the harbour, the ski jumping area and spectacular buildings made by architects are usually in focus. But environments between them? By cutting and pasting, extending and changing, adding colors and joining together, new urban environments are created that also reflect the use of the rooms, in the operation damages must be repaired and cut surfaces sewn back together.