Mia Rogersdotter Gran

Information
- Works
- Exhibtion view
- Texts
MIA
KAROLINA 

ROGERSDOTTER
GRAN


- Works 

Installation view
- Texts
Information


>>
miarogersdotter
(a)
gmail. com

JAG DRÖMDE ATT JAG VAR HANNA RESVOLL HOLMSEN


2014/2021 - ongoing

SV
Detta arbete utgår från en anteckning som jag gjorde i min arbetsdagbok 2014. Anteckningen beskriver en dröm där jag var botanikern och fotografen Hanna Resvoll Holmsen (Norge, 1873-1943).

2014 läste jag om Hanna Resvoll Holmsen och hur hon delvid ansågs vara en kvinnlig polarfarare, men hur hon också alltid tog med sig en stor kamera på sin fältresor till Svalbard och Nordnorge. När jag 2021 återgick till Resvoll Holmsens liv och arbete hade dessa fotografier digitaliserat genom Norge Nationalbibliotek. I detta material fann jag ut att vi båda hade varit på Varanger halvön med 110 års mellan rum. Resvoll Holmsen 1909 och jag 2019. 

Arbetet handlar om hur kvinnors yrkesliv förändrats / eller inte förändrats. Hur tid och rum förändras och samtidigt inte. Hur platserna vi rör oss på bär minnet av det som en gång varit. 


ENG
This work starts from a note that I made in my working journal in 2014. The note describes a dream in which I was the botanist and photographer Hanna Resvoll Holmsen (Norway,1873-1943). 

In 2014, I read about Hanna Resvoll Holmsen and how she was partly considered a female polar explorer, but how she also always took a large camera with her on her field trips to Svalbard and northern Norway. When I returned to Resvoll Holmsen's life and work in 2021, these photographs had been digitized through the National Library of Norway. In this material I found out that we had both been on the Varanger peninsula with 110 years between rooms. Resvoll Holmsen 1909 and I 2019.

The work is about how women's professional lives have changed / or not changed. How time and space change and at the same time not. How the places we move in is reminiscent of what once was.