Ädno / Älven / The River
Självpublikation, 96 sidor, hårdomslag, Lulesamiska/Svenska/Engelska, ISBN , Upplaga på 500, 2020

Gjort med stöd från Hasselblad Stiftelsen, Längmanska Kulturfonden och KC Nord.


Den här boken är en resa längs Luleälven, från fjäll till hav. Förpackad i ett rosa hårdomslag, inspirerat av Rallarrosens skära färg. Brutala landskap med torrfåror och industrier, ledningar, ställverk, urskog och stilla vatten tar oss 45 mil tvärs igenom Norrbotten. Lulesamiska, Svenska och Engelska, vägleder oss i vad som en gång var väglöst land, men idag vår mest utbyggda älv.  


Inuti boken ligger en karta, med sidhänvisningarna kan en se var längs älven man befinner sig och på baksidan av denna även läsa korta beskrivningar av platsen, med information om vilken ort platsen är tagen intill/på/vid.BESTÄLL: Email miarogersdotter (a) gmail.com - 300 KR + 44 KR FRAKT


English:


Selfpublished, 96 pages, hardcover, Lulesami/Swedish/English, ISBN , Edition of 500, 2020

Made with Support from Hasseblad Foundation, Längmanska Kulturfonden and KC Nord.


This book is a journey along Lule River, from mountain to sea. With a pink hard cover, inspired by the bright color of the flower Rallarros, the journey is framed within its brutal landscape of industries, dry furrows, electricity lines, old forrests and still water. It takes us 450 km straight through the county Norrbotten.ORDER: email miarogersdotter (a) gmail.com